ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.profan-ventilator.hu

Üdvözöljük a Profan - Electric Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.profan-ventilator.hu  webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és online megrendelhető termékek igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató valamennyi és a Webáruházban elérhető és megvásárolható árucikkének a Webáruházban történő megvásárlására alkalmazni kell.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

       1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév / Név:

Profan - Electric Kft.

Székhely:

2131.Göd Erzsébet liget köz 2.

Személyes átvétel itt:

1106 Budapest Jászberényi út 29/b

Telefon:

06/20 354 93 93

E-mail:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.'; document.getElementById('cloak83268').innerHTML += ''+addy_text83268+'<\/a>'; //-->

Adószám:

24880332-2-13

Cégjegyzék szám:

13-09-195480

Bejegyző bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Számlavezető Bank:

Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszám:

12011069-01438077-00100005

Tárhely szolgáltató:

Web-Server Kft.                                                         

Székhely: 4025 Debrecen, Pásti u. 2 I/5.

      2. WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

      2.1. Felelősség

Felhasználó a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

       2.2. Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.profan-ventilator.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

      3. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

      3.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának minden része elérhető bárki számára, azonban a vásárlás regisztrációhoz, majd belépéshez kötött. Azonban ha a Felhasználó, ha regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia a Szolgáltató részére:

-       Név,

-       Felhasználónév,

-       Email cím,

-       Jelszó.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Felhasználót.

A Felhasználó a Szolgáltató részére a megrendelési folyamat során további adatok is köteles megadni a megrendelés teljesítéséhez. Ezek az adatok a következőek:

-       Számlázási cím,

-       Szállítási cím, ha az nem egyezik meg a számlázási címmel,

-       Telefonszám (kapcsolattartási okokból).

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

      3.2. Megrendelés folyamat

Megrendelés leadásához a Felhasználónak először regisztrálnia kell a Webáruházba a 3.1. pontban meghatározott módon, majd pedig belépnie a Webáruházba.

Felhasználó a Webáruházban megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Webáruház bal oldali menüjében látható termékkategóriák között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. Felhasználónak lehetősége van a Webáruház jobb felső sarkában található „Keresés” mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Webáruházban eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a ”+”; „-„ gombok használatával. Ha a termék sikeresen a kosárba került, akor a képernyő tetején egy felugró ablak erről külön is tájékoztatja a Felhasználót.

Amikor a Felhasználó terméket helyez a kosarába, a rendszer automatikusan a kosár oldalra navigálja, ahol megtekintheti a kosár tartalmát.

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék tétel számát) Felhasználó a Webáruház jobb oldalán lévő, "Kosár" ikonra kattintva is bármikor ellenőrizheti. A „Kosár” ikonra kattintva Felhasználót a rendszer a kosár felületre navigálja.

A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét, mely tartalmazza a kiszállítás költségét is, amennyiben nem személyes átvétellel rendelte meg a terméket.

Ha a Felhasználó nem kíván tovább nézelődni, akkor, ha pl. „számlázási adatok” feliratra kattint, a megjelenő felületen beléphet vagy kiválaszthatja a „Vendégként megy a pénztárhoz” opciót. A rendszer csak abban az esetben engedi tovább a Felhasználót, ha a megjelenő űrlapot kitöltötte és rákattintott a „Regisztráció” vagy a „Vendégként megy a pénztárhoz” lehetőségre. Ha a Felhasználó regisztrálni kíván, akkor a felületen egy felhasználónevet és egy jelszót is meg kell adni. A felület alján a tovább lépéshez el kell fogadnia a Felhasználónak a felület alján található jelölőnégyzet kipipálásával jelen ÁSZF-et.

Ha a Felhasználó belépett vagy a vendégként történő vásárláshoz adatait megadta, akkor a rendszer visszanavigálja a megrendelési felületre, ahol kiválaszthatja a kívánt szállítási és fizetési módot. A szállítási és fizetési módok választása során a rendszer csak akkor jegyzi meg a választott opciót, ha a Felhasználó a szállítási és fizetési módok oldalakon a „Mentés” gombra kattintott.

Ha a Felhasználó minden adatot megadott és kiválasztotta a fizetési és szállítási módot, a Felhasználó mielőtt elküldené megrendelését a Szolgáltató részére, kérjük ellenőrizze ezeket az adatait. Ha a Felhasználó hibát vesz észre az adataival vagy a termékkel kapcsolatban, a megrendelés elküldéséig bármikor javítani tudja a hibát, pl. termét törlése a kosárból az „X” gombra kattintva. Ha a Felhasználó mindent rendben talált az összegző felületen, akkor a megrendelés elküldéséhez a Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatóban [itt] foglaltakat. Amennyiben ezt nem teszi meg, megrendelését elküldeni nem tudja.

A „Megrendelés megerősítése” gombbal elküldésre kerül a Felhasználó megrendelése és Szolgáltató hamarosan a megadott e-mail címen értesítést küld, és a megrendelést visszaigazolja.A rendelés feladása a „Megrendelés megerősítése” gombra kattintással történik, ami Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

       3.3. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása munkanapokon, munkaidőben 08:00-17:00 óra között történik. A munkaidőn kívül leadott megrendelések, az azt követő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.


A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

       3.4. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában a bejelentkezés után, akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „X” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

       3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben a termékeket a Szolgáltató által definiált és Felhasználó számára ismertetett határidőn belül nem veszik át.

       3.6. Termékek jellemzői és vételára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről a Webáruház felületén, az „Általános információk” menüponton belül, a „Szállítási díjtáblázat” feliratra kattintva tájékozódhat.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról a Webáruház felületén.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Amennyiben a Webáruház felületén a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, ill. emberi tévedésből hibásan rögzített árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Hibás ár esetén a Szolgáltató a Felhasználó megrendelését (ajánlatát) nem igazolja vissza, azt nem fogadja el, hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó fenntarthatja megrendelését a módosított áron vagy elállhat vásárlási szándékától minden következmény vagy fizetési kötelezettség nélkül.

A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

       3.7. Fizetés

Készpénzben, az áru Szolgáltató székhelyén történő átvételekor. Az áru személyes átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató 1. pontban megjelölt székhelyén fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék futár igénybevételével kerül kiszállításra, a Felhasználó a megrendelés végösszegét közvetlenül a futárnak teljesíti készpénzben.

Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató Raiffeisen Banknál vezetett 12011069-01438077-00100005 bankszámlájára banki átutalás útján. A számlaszámot Szolgáltató, ha a Felhasználó az előre utalással történő fizetési módost választotta, emailben küldi el a Felhasználó részére a számlával együtt. Az utalás során a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre történő utalásnál, a megrendelés után az átutalásos számlát a Szolgáltató a legközelebbi munkanapon állítja ki és a Szolgáltató a futárnak a megrendelt terméket csak az átutalás jóváírását követően adja át. Csak abban az esetben kezdje meg az utalást, ha a Szolgáltató a számlát a Felhasználó részére kiállította és eljuttatta.

       3.8. Számla

A Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően a Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

       3.9. Kiszállítás

       3.9.1. Kiszállítás díja

A kiszállítás költségeiről a Felhasználó, a Webáruház felületén, az „Általános információk” menüponton belül, a „Szállítási díjtáblázat” feliratra kattintva tájékozódhat, mely jelen ÁSZF részét képezi.

       3.9.2. Kiszállítási határidő

Kiszállítást minden hétköznap 08:00 – 17:00 h között teljesíti a Szolgáltató.

A termékek kiszállítási általános határideje 2-4 munkanap.

       3.9.3. Kiszállítás módja

A megrendelések kiszállítása, kézbesítése munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között - előzetes egyeztetés nélkül – történik az MPL futárszolgálat igénybevételével.

Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni. A Szolgáltató a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést küld a Felhasználó részére a csomag futárnak való átadásról.

Ha Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt új időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével Felhasználónak lehetősége van a megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futár további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futár összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a Szolgáltató törli a Felhasználó megrendelését, a csomag visszaszállításra kerül a Szolgáltató részére, aki jogosulttá válik arra, hogy a visszaszállított termékeket tovább értékesítse.

Ha egy címről két vagy több alkalommal is visszakapja a Szolgáltató a csomagot, fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban ne teljesítse a megrendelést.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát a Felhasználó elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét és nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy - saját elbírálása alapján - ne minden rendelést szolgáljon ki olyan esetben, ha ugyanazon címről két vagy több alkalommal is visszaviszi a csomagot, mert a Felhasználó nem tartózkodott a megadott címen.

       3.9.4. Átvétel

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy megrendelését előre egyeztetett időpontban személyesen vegye át a Szolgáltató 1. pontban megjelölt székhelyén. Az átvétel pontos idejéről a Szolgáltató emailben tájékoztatja a Felhasználót. A személyes átvétel ingyenes.

       4. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [itt] keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az Error! Reference source not found.. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató Error! Reference source not found.. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

                                                                                                   

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

       5. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

       5.1. Szavatosság

       5.1.1. Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

       5.1.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – az 5.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-       a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-       a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-       a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

       5.2. Jótállás (garancia)

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. Azonban bizonyos termékek vonatkozásában a Szolgáltató a gyártó által biztosított (önként vállalt) jótállási időt vállalhat.Termékekre vonatkozóan Szolgáltató a Webáruházban szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, a vonatkozó jótállási feltételekben meghatározott feltételekkel. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Felhasználó általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

Felhasználó kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla vagy másolatának bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Felhasználónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

-       szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

-       rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

-       helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

-       elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Felhasználó:

-     elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet.

-     ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekszik kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Felhasználó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok az Error! Reference source not found.. és az 5.1.2 pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági, jótállási (garanciális) igényeit Felhasználó az alábbi címen érvényesítheti:

Név: Profan - Electric Kft.

Cím: 1162 Budapest Fertály utca 2.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

       6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

       6.1. Panaszügyintézés

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név:Profan - Electric Kft.

Levelezési cím: 1162 Budapest Fertály utca 2. 

Telefon: 06/20 210 1123                    

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.             

             

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

       6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

-     Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

-     Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06/20 354 93 93 és vagy 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

       7. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató az árváltozás megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek fogadásra.

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

       8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

       9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: [2014.08.28…]

Jelen ÁSZF letölthető itt


KAPCSOLAT

Profan-Electric Kft.
Üzlet: 2131 Göd, Jávorka Sándor u.1/b

Székhely: 2131 Göd Erzsébet liget köz 2


Telefon: 
Mobil: 06/20 354 93 93
E- mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: www.profan-ventilator.hu


Nyitvatartás:
Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:30

KEDVELT MÁRKÁINK

 airroxihardilogo

  Harmann Ventilatoren

  

SBDlogofalarculat

 

 

Iratkozzon fel hirlevelünkre!

* kötelező mező